Η πορεία του Οργανισμού

Ίδρυση Α′ Συνεργατικού Παντοπωλείου

Έτος 1942.Με άγνωστη έκβαση ο Β′ Παγκόσμιος Πόλεμος στο απόγειό του κι η μικρή μας Κύπρος κάτω από το βάρος και της Αγγλικής αποικιοκρατικής κυριαρχίας, να μετρά με την υπόλοιπη ανθρωπότητα τις πληγές. Φτώχεια, ανεργία, στέρηση από κάθε αγαθό, οικονομική εξαθλίωση, με τη μαύρη αγορά να εκτελεί χρέη ... «ρυθμιστή». Κάτι έπρεπε να γίνει. Κάποιος, κάποιοι ν' αποτινάξουν το δυσβάσταχτο μαρτύριο, ν' ανατρέψουν τις συνθήκες στέρησης.

Και κάποια μέρα λοιπόν, εκεί στην πόλη της Λεμεσού, μια ομάδα ανθρώπων με κοινό όραμα και συνεταιριστικά ιδανικά, μαζεύουν τα κατάλοιπα της δύναμής τους και κάτι παραπάνω. Μαζεύουν την ίδια τους την ψυχή και τολμούν την ανατροπή. Δίνουν φιλί ζωής στην επιβίωση και στις ανάγκες του καταναλωτή. Ιδρύουν το Α′ Συνεργατικό Παντοπωλείο.

Α′ Συνεργατικό Παντοπωλείο + Α′ Συνεργατικό Υφασματοπωλείο!

Με τη Λεμεσό να επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο, το 1970 οι Διοικήσεις των 2 μεγάλων Συνεργατικών Εταιρειών Παντοπωλείου και Υφασματοπωλείου προχώρησαν στην ενοποίηση των δύο Εταιρειών και στη δημιουργία μιας νέας Εταιρείας, της Ένωσης Συνεργατικών Εταιρειών Λεμεσού, (ΕΣΕΛ).

Οι στόχοι ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Η ΕΣΕΛ καθιερώνεται ως η μεγαλύτερη επιχείρηση λιανικού εμπορίου στην Κύπρο.

Η πορεία του Συνεργατικού Ιδρύματος

Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Κι ωστόσο η ομάδα αυτή κατάφερε με την αξιοπιστία της, ότι πολυτιμότερο. Την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Σαν αποτέλεσμα και μέχρι το 1945 λειτούργησαν άλλα 4 συνεργατικά καταστήματα, σε διάφορα σημεία της Λεμεσού, εξυπηρετώντας έτσι το ευρύτερο κοινό, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία το αυτοκίνητο, ακόμη και σαν ιδέα, συνιστούσε έννοια ασύλληπτη για τον περισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα αναβαθμίζει την εικόνα του με νέα μέτρα. Ένα απ' αυτά η πληρωμή μερισμάτων, επιστρέφοντας άμεσα μέρος των κερδών στον καταναλωτή κι ένα δεύτερο, η εισαγωγή του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης (Self Service). Η ανοδική πορεία θεμελιώνεται σταθερά.

Νέο Πολυκατάστημα- Συνένωση Συνεργατικών Ιδρυμάτων με ΕΣΕΛ

Με Νέο Σχέδιο Ανάπτυξης το 1971 αρχίζει στο κέντρο της Λεμεσού η ανέγερση Πολυκαταστήματος με 9 Τμήματα. Οι εργασίες διακόπτονται από τα τραγικά γεγονότα του 1974 αλλά συνεχίζουν και ολοκληρώνονται κατά τα έτη 1976-1977.

Το 1978 ακολουθεί η συνένωση με την ΕΣΕΛ και με το ίδιο όνομα, των Συνεργατικών Καταναλωτικών Ιδρυμάτων Μέσα Γειτονιάς, Πολεμιδιών, Αγ. Αθανασίου, Αγ. Φύλας και Γερμασόγειας.

Ιδρυση ΣΠΟΛΠ και Α′ Συνεργατικού Υφασματοπωλείου

Η συγκράτηση των τιμών στα καταναλωτικά αγαθά είναι δεδομένη μα όχι ικανοποιητική για το μεγάλο όραμα του Συνεργατικού Κινήματος. Γι' αυτό το 1954 ιδρύεται ο Συνεργατικός Προμηθευτικός Οργανισμός Λεμεσού- Πάφου (ΣΠΟΛΠ) με κύρια αρχικά ενασχόληση το χονδρικό εμπόριο. Το 1956 ακολουθεί η εξαγγελία ίδρυσης της Α′ Συνεργατικής Εταιρείας Ραπτών που στην συνέχεια αναδιοργανώνεται σε Συνεργατική Εταιρεία Ετοίμων Ειδών Ένδυσης (Α′ Συνεργατικό Υφασματοπωλείο).

Ενοποίηση ΕΣΕΛ & ΣΠΟΛΠ

Με την άνθηση του λιανικού εμπορίου, ο ΣΠΟΛΠ προχώρησε σε αναδόμηση της Εταιρείας και στην εμπλοκή της και σ' αυτό τον τομέα. Με τα νέα αυτά δεδομένα, οι δύο Εταιρείες ΕΣΕΛ και ΣΠΟΛΠ προχώρησαν το 1994 στην ενοποίησή τους.

Η Εταιρεία Σήμερα

Η κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με την αδυναμία της Κυπριακής Δημοκρατίας να εξασφαλίζει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές επηρέασε αρνητικά την Κυπριακή Οικονομία, με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η Τρόϊκα) για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν στην επίτευξη συμφωνίας και την λήψη απόφασης του Euro-group στις 25 Μαρτίου 2013.

Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην οποία βρέθηκε η Κύπρος, κυρίως στην διάρκεια του 2013 και 2014, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ιδίων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και την Τράπεζας Κύπρου και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση επηρέασαν αρνητικά την Εταιρεία.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ήταν σε θέση να προβλέψει όλες τις μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες θα μπορούσε να είχαν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου με αποτέλεσμα να επηρεάσουν τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, η Εταιρεία αξιολογώντας τα αδύνατα και δυνατά της σημεία αποφάσισε τον άμεσο τερματισμό του χονδρικού εμπορίου, απόφαση που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αδυναμία της Εταιρείας να εισπράξει τις οφειλές από τους διάφορους χρεώστες / πελάτες του χονδρικού εμπορίου, γιατί η οικονομική κρίση επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα είσπραξης των οφειλών.

Στην προσπάθεια της για την όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενέκυψαν στο λιανικό εμπόριο, η Εταιρεία μελέτησε, εκπόνησε και ακολούθως προχώρησε στην υλοποίηση συγκεκριμένου Επιχειρηματικού Πλάνου, το οποίο σε γενικές γραμμές προνοούσε τα πιο κάτω:

  1. Εφαρμογή ενός νέου Μοντέλου Διαχείρισης των καταστημάτων με τον θεσμό του Franchise.
  2. Με διαφοροποιημένο πλέον το σκηνικό στο λιανικό εμπόριο, η Εταιρεία προχώρησε στην ενοικίαση της Υπεραγοράς E&S στην Παλλουριώτισσα στην Sports Direct (Cyprus) Ltd και στην ενοικίαση της Υπεραγοράς E&S Κάψαλος στην Χ. Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ καθώς και στην ενοικίαση άλλων ιδιόκτητων καταστημάτων.
  3. Κατέληξε σε συμφωνία με τους δανειοδοτικούς της τραπεζικούς οργανισμούς για αναδιάρθρωση του συνολικού δανεισμού της με τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των ακινήτων της.
    Η αναδιάρθρωση της δανειοδότησης αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Στη βάση των συμφωνιών αναδιάρθρωσης με όλες τις Τράπεζες η Εταιρεία προχώρησε στην ετοιμασία Σχεδίου Διευθέτησης Πιστωτών ο σκοπός του οποίου είναι η διευθέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους Πιστωτές της.

Το Σχέδιο Διευθέτησης Πιστωτών της Εταιρείας εγκρίθηκε με βάση το Άρθρο 49Β του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και Ανεξασφάλιστων Πιστωτών στις 9 Μαΐου 2018 και επικυρώθηκε από τον Έφορό Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών.

Με βάση το Σχέδιο η Εταιρεία άρχισέ την αποπληρωμή των Πιστωτών της μια φορά τον χρόνο και συγκεκριμένα αμέσως μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μελών της των ελεγμένων ετήσιων λογαριασμών του προηγούμενου έτους. Έχοντας υπόψη συγκεκριμένες παραδοχές και δεδομένα, το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει ότι η Εταιρεία θα αποπληρώσει πλήρως τους πιστωτές της σε βάθος χρόνου.

Το Σχέδιο Διευθέτησης Πιστωτών είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων στην υφιστάμενη Ιστοσελίδα της Εταιρείας.